Oddelek za italijanistiko

print

Oddelek za italijanistiko izvaja programe s področja italijanskega jezika in kulture, didaktike italijanskega jezika in kulture ter medkulturne jezikovne komunikacije na 1. in 2. stopnji.

Na prvi stopnji izvaja enopredmetni študijski program Italijanistika.

Na drugi stopnji izvaja študijski program Italijanistika (pedagoška smer) ter Italijanistika (jezikovna smer).

Študij na  omogoča študentom pridobitev ustreznega znanja italijanskega jezika, književnosti ter medkulturne jezikovne komunikacije. Nov in sodoben dodiplomski študij je primeren za vse stopnje predznanja, saj ravno dvojezično okolje in tesna povezanost z Italijo omogočata velik napredek v času študija.

 

Ob študiju jezika in kulture organiziramo tudi

  • oglede gledaliških predstav
  • ekskurzije po Italiji
  • oglede najnovejših italijanskih filmov
  • številne izmenjave z nekaterimi italijanskimi Univerzami

S pomočjo projekta Erasmus boste lahko pol leta ali več svoje študijske obveznosti opravljali na eni izmed italijanskih univerz, v vseh letih študija pa boste v direktnem stiku s profesorji in študenti Univerze Ca' Foscari iz Benetk in z ugledno institucijo Accademia della Crusca iz Firenc, ustanovo, ki se ukvarja z raziskavami na področju italijanskega jezika.

Pri študiju vas bodo spremljali naravni govorci, spoznavali boste italijansko književnost, kinematografijo, glasbo in umetnost. 

Študent italijanistike bo zato spoznaval tudi sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih območjih (dvojezičnost in jezikovne zvrsti). Poznavanje narečij in zvrsti jezikovnih skupnostih v slovensko-italijanskem stičnem prostoru, ob slovenščini kot indikatorju kulturne reference in zavesti o jeziku, bo študentom s pomočjo kontrastivne analize omogočilo vpogled v jezikoslovje kot znanstveno vedo. Opremljen z znanjem in metodologijo humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. Soudeležba v evalvaciji lastnih dosežkov študija jezikovni portfolijo ) pa bo študentom pomagala utrditi zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.

 

Zadnje novosti

Razpis dveh natečajev z naslovom "Ambiente e tempo"

Organizacija Pro Sacile vabi k sodelovanju na dveh natečajih z naslovom "Ambiente e tempo": eden je namenjen kratkometražnim filmom, drugi pa poeziji. Več na povezavi: http://www.prosacile.com/

 

Sodelavci na Oddelku za italijanistiko:

 

Predstojnica Oddelka: izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič

Namestnica predstojnice: doc. dr. Anja Zorman

Tajnica Oddelka mag. Metka Malčič

Odgovorna za tutorje: doc. dr. Jadranka Cergol

doc. dr. Helena Bažec

doc. dr. Neva Čebron

doc. dr. Susanna Pertot

doc. dr. Suzana Todorović

asist. dr. Mojca Cerkvenik

asist. mag. Emma Beatriz Villegas Cunja

lekt. Anja Pirih

asist. Jessica Acquavita

 

Termini govorilnih ur predavateljev na Oddelku za italijanistiko