Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Raziskovalna dejavnost na UP FHŠ

print

Raziskovalno delo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem poteka v okviru Inštituta za medkulturne študije (IMŠ) in Inštituta za arheologijo in dediščino (IAD). Njuna raziskovalna področja sovpadajo s humanističnimi in družboslovnimi področji študijskih programov na fakulteti.

UP FHŠ se kot vodilni partner ali partnerska organizacija vključuje v nacionalne in mednarodne projekte, pri čemer poleg temeljnega raziskovanja neguje tudi aplikativno prispevanje k razvoju družbenega okolja, v katerem deluje. Svoje raziskovalne rezultate sodelavci fakultete objavljajo v domačih in tujih revijah ter založbah.

V sodelovanju z Založbo Univerze na Primorskem izdajamo znanstveno revijo Studia Universitatis Hereditati.

 

Inštitut za arheologijo in dediščino

Inštitut za medkulturne študijetop