Tekoči projekti

print

 

 

   Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014 - 2020. Projekt je sofinanciran iz sredstev ESSR

Mitski park.   

Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine / Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora.

 

INTERREG V-A: Slovenia-Croatia

Trajanje projekta: 1.9.2018-30.2.2021

Nosilec projekta: Občina Hrpelje-Kozina

Projektno patnerstvo: Općina Mošćenička Draga, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Visokošolsko središče Sežana, Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Turistička Zajednica Općine Mošćenička Draga, Arhej d.o.oo, arheološke raziskave in druge intelektualne storitve

Vodja projekta: županja Saša Likavec Svetelšek; vodja parterja UP: doc. dr. Katja Hrobat Virloget

 

Ideja o kreaciji mitskega parka v Rodiku, oblikovana v predhodnem projektu LIving landscape, bo v pričujočem projektu realizirana. Urejena bo dediščinska pohodna pot po mitskih (jame, mrtva počivala, baba, lintvem, čarovnice itd.) in arheoloških točkah (Ajdovščina) v okolici Rodika in osrednji informativni center-muzej, dopolnjena bo mitska steza v Moščenički dragi. Projekt je neinvaziven, brez tabel, kamnite označbe bodo oblikovali študentje oblikovanja kamna iz VSS Sežana, vsebina bo podana v mobilni aplikaciji v zvočni obliki. Parka se bosta povezala v enotno turistično destinacijo.