Tekoči projekti

print

 

Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost

 

Finančni vir: Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Šifra projekta: J6-9373

Trajanje projekta: 1.7.2018 - 30.6.2021

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja

Projektno partnerstvo: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Vodja projekta: dr. Sonja Novak-Lukanović

Sodelujoči na FHŠ: izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, doc. dr. Anja Zorman

 

 

Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditev rabe prostora

 

Finančni vir: Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Šifra projekta: J6-8266

Trajanje projekta: 1.5.2017 - 30.4.2020

Nosilec projekta: Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Projektno partnerstvo: Znanstvenorazisovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, Univerza na Primorske, Fakulteta za humanistične študije (Oddelek za geografijo), ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o

Vodja projekta: dr. Nataša Viršek Ravbar

Sodelujoči na FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Kovačič, doc. dr. Valentina Brečko Grubar

 

Spremembe okoljskih razmer, nastale zaradi naravnih dejavnikov in zaradi posrednega ali neposrednega človekovega delovanja, močno vplivajo na kroženje vode. Vse bolj dolgotrajne učinke z zmanjševanjem vodnih zalog in kratkotrajne učinke z vedno bolj pogostim pojavljanjem ekstremnih dogodkov (poplave, suše) v priodnje napovedujejo tudi dolgoročno merjeni meteorološki in hidrološki podatki ter simulacije. Zaradi posebnosti pretakanja podzemnih voda in velike dinamičnosti hidroloških procesov so vodonosniki s kraško poroznostjo še posebeh ranljivi na učinke različnih okoljskih sprememb. Okoljske spremembe hkrati z grožnjo predstavljajo izziv predvsem za ustrezen prostorski razvoj območij bogatih s krasom. Zato je namen projekta proučiti vplova okoljskih sprememb na kraške vodonosnike, oceniti njihovo ranljivost ter pripraviti predloge za primerno prilagajanje rabe prostora tem spremembam in upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Ključni cilj projekta je razviti invativni koncept za okoljskim spremembam prilagojeno načrtovanje prostora in upravljanje s kraškimi vodnimi viri. Več na http://krasen.uirs.si/sl-si/.

 

 

Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije

 

Finančni vir: Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Šifra projekta: J6-8250

Trajanje projekta: 1.5.2017 - 30.4.2020

Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Projektno partnerstvo: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Vodja projekta: dr. Aleksej Kalc

Sodelujoči na FHŠ: dr. Katja Hrobat Virloget, dr. Petra Kavrečič, dr. Aleksander Panjek

 

Projekt Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije odpira nova raziskovalna področja v zgodovinopisju, saj poudarja in problematizira povezave med migracijami in konstrukcijo nacionalne države v različnih državnih kontekstih skozi daljše zgodovinsko obdobje. Pri tem analizira kako so se politični sistemi na različne načine soočali z migracijskimi tokovi in pristopali k regulaciji in implementaciji migracijskih režimov.

 

 

Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

 

Finančni vir: Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Šifra projekta: J6-8259

Trajanje projekta: 1.5.2017 - 30.4.2020

Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Projektno partnerstvo: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Vodja projekta: dr. Tomislav Virk

Sodelujoči na FHŠ: dr. Krištof Jacek Kozak