Slovenistika

print

Enopredmetni študijski program Slovenistika izvaja Oddelek za slovenistiko.


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani slovenist (UN), diplomirana slovenistka (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programatop

V študijskem programu, ki poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev, študentje pridobijo splošno slovenistično izobrazbo s področja jezika, slovenske in svetovne književnosti. Razvijajo kritično razmišljanje ter samostojno delo in se izobrazijo za lektoriranje, poučevanje slovenščine za tujce, uredniško delo, oblikovanje tiskov idr.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitvetop

Diplomantje bodo lahko delovali kot pisci besedil, moderatorji, lektorji, novinarji, uredniki ali oblikovalci tiskovin in učitelji slovenščine za tujce v:

  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (npr. v gledališču, knjižnicah ...),
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah
  • jezikovnih šolah.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na pedagoškem magistrskem študijskem programu slovenistike 2. stopnje.

 

Vpisni pogojitop

Predmetniktop