Predmetnik

print

 

1.  letnik

ECTS*

Število ur*

Osnove pedagogike

6

180

Psihologija razvoja in učenja

6

180

Didaktika

6

180

Pedagoško raziskovanje

6

180

Specialna pedagogika

6

180

Refleksivna praksa

6

180

Magistrska naloga

6

180

Modul: Italijanščina v izobraževanju

 

 

Didaktika italijanskega jezika

6

180

Medkulturna komunikacija stroke

3

90

Andragogika

3

90

**Notranje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

6

180

Modul: Poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja

 

 

Didaktika zgodnjega učenja italijanščine

6

180

Književnost za otroke

3

90

Andragogika

3

90

**Notranje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

6

180

Skupaj 1. letnik:

60

1800

**Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti študijskega programa.

***Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.

 

Notranje izbirni predmeti   

ECTS*

Število ur *

Vodenje razreda

3

90

Pedagogika vseživljenjskega učenja

3

90

Nebesedna izrazna sredstva in tehnike

3

90

Vrednotenje in samovrednotenje znanja

3

90