Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Predmetnik

print

 

Temeljni predmeti

 

Osnove pedagogike

Modul Italijanščina v izobraževanju

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika italijanskega jezika

Didaktika

Andragogika

Pedagoško raziskovanje

Medkulturna komunikacija stroke (Didaktika strokovnih jezikov)

 

 

Izbirni predmet

 

Refleksivna pedagoška praksa

 

Magistrsko delo

**Izbirni predmeti so notranje izbirni predmeti, ki jih študent lahko izbira znotraj vpisanega študijskega programa, in zunanje izbirni predmeti, ki jih študent lahko izbira znotraj drugih strok in področij.

Notranje izbirni predmeti

Praktično usposabljanje zagotavlja 15 KT pedagoške prakse, in sicer 6 KT pedagoške prakse kot samostojne študijske obveznosti (6 tednov) in 9 KT integrirane prakse znotraj splošnih pedagoško-psihološko-didaktičnih predmetov, ki se izvajajo v 1. letniku.