Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

print

Doktorski študijski program Upravljanje kulturnih virov in arhivov izvaja ....


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program (3. stopnja)
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS
Način študija: izredni

Cilji programa in kompetence diplomanta

Vpisni pogoji

Predmetnik