Tutorstvo na UP FHŠ

print

Na fakulteti je vzpostavljen tutorski sistem z namenom vsestranske pomoči in podpore študentom fakultete. Študentom tutorji nudijo različne informacije, ki se nanašajo na študijski proces, vsebine študijskega procesa, predvsem pa so jim v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov in nenazadnje pri čisto praktičnih nasvetih, ki se nanašajo na študijske in obštudijske dejavnosti. Tutorji so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni sodelavci ter študenti. Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FHŠ in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FHŠ.


OBJAVLJEN RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE  v študijskem letu 2019/2020

Besedilo razpisa 2019/20

Obrazec za prijavo

Poročilo

Rok prijave do 1. 9. 2019!


Seznam tutorjev študentov in predavateljev

 

Oddelek Učitelji
Oddelek za antropologijo in kulturne študije doc. dr. Aleksandra Schuller
Oddelek za arheologijo in dediščino asist. mag. Neža Čebron-Lipovec – tutorka za študente dediščine na 1. stopnji
doc. dr. Zrinka Mileusnić– tutorka za študente arheologije na 1. in arheološke dediščine 2. stopnji
Oddelek za geografijo doc. dr. Valentina Brečko Grubar – tutorka za študente geografije na 2. stopnji
izr. prof. dr. Gregor Kovačič – tutor učitelj za študente geografije na 1. stopnji
doc. dr. Miha Koderman – tutor učitelj za študente na izmenjavi (ERASMUS students)
Oddelek za italijanistiko doc. dr. Jadranka Cergol
Oddelek za medijske študije izr. prof. dr. Karmen Medica
Oddelek za slovenistiko

doc. dr. Marcello Potocco
dr. Vladka Tucovič (tutorka za OPP)

Oddelek za uporabno jezikoslovje dr. Martina Zajc (tutorka za OPP)
Oddelek za zgodovino doc. dr. Petra Kavrečič (koordinatorka)
 

 

Gradiva za tutorjetop

Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem

Priročnikitop

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem. Tutorstvo za tuje študente

Priročnik za tutorje Univerze na Primorskem. Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami