Vpisi na programe

print

Vpisi na študijske programe 1. stopnje


Informativna dneva: 10. in 11. februar 2017


 Študijski programi 1. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

1. Vpis v 1. letnik

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavna roka

Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 3. marca 2017 - zaprto
Drugi prijavni rok: od 22. do 29. avgusta 2017

Na vpisna mesta za vpis v 1. letnik, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, se lahko prijavijo:

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez Slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic Evropske unije v razpisu za vpis.

Prijavni roki

 • Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 14. julij 2017
 • Drugi prijavni rok: od 22. do 29. avgusta 2017
 • Tretji prijavni rok: od 1. do 20. septembra 2017

Kandidati lahko oddajo v:

 • Prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.
 • Drugem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:
  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.
Način prijave v 1. letnik študija

Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Dokumentacija


2. Vpis v višji letnik

Prijavna roka

 • Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 3. marca 2017 – zaprto
 • Drugi prijavni rok: od 1. do 15. septembra 2017

Način prijave v višji letnik

Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija


3. Vzporedni študij in študij diplomantov

Prijavna roka

 • Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 3. marca 2017 – zaprto
 • Drugi prijavni rok: od 1. do 15. septembra 2017

Način prijave

Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija


Vpisi na študijske programe 2. stopnjetop


Informativna dneva: 22. junij 2017, ob 16.00 in 25. avgust 2017, ob 16.00


 Študijski programi 2. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

Vpis v 1. letnik, v višji letnik ali na vzporedni študij

Slovenci in tujci iz držav EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Prijavna roka

 • Prvi prijavni rok: od 10. aprila do 1. septembra 2017 - zaprto
 • Drugi prijavni rok: od 14. do 20. septembra 2017

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Prijavno izbirni postopek poteka preko vpisne službe UP Fakultete za humanistične študije, kamor je potrebno priporočeno po pošti poslati ali osebno dostaviti vsa dokazila in priloge k prijavi, ki so potrebna za vpis. Za prvi prijavni rok je rok za dostavo dokazil 2. september, za drugi prijavni rok pa 21. september.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija

 


Vpisi na študijske programe 3. stopnjetop


Informativna dneva: 22. junij 2017, ob 16.00 in 25. avgust 2017, ob 16.00


 Študijski programi 3. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

Vpis v 1. letnik ali v višji letnik

Slovenci in tujci iz držav EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Prijavna roka

 • Prvi prijavni rok: od 10. aprila do 1. septembra 2017
 • Drugi prijavni rok: od 14. do 20. septembra 2017

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Prijavno izbirni postopek poteka preko vpisne službe UP Fakultete za humanistične študije, kamor je potrebno priporočeno po pošti poslati ali osebno dostaviti vsa dokazila in priloge k prijavi, ki so potrebna za vpis. Za prvi prijavni rok je rok za dostavo dokazil 2. september, za drugi prijavni rok pa 21. september.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija


 top